Bevægelsen

RESPEKT FOR BORGEREN OG DET DANSKE SAMFUND.

Fra valget blev udskrevet indtil valgdagen d. 13 november, har man som borger måtte opleve flere ugers usmagelig valgkampagne imellem de politiske partier og deres kandidater.
Det meget store og tavse flertal i vores samfund som på den ene eller anden måde har været og er underlagt partiernes manglende respekt for landets borgere, har samtidigt og uden mulighed for at tage til genmæle eller forsvare elementære rettigheder, måtte lytte til og opleve politiske partiers ledere, koncentrere sig om egen personlig magt og ”fnidder fnadder” i forbindelse med deres egocentriske krav om en plads i folketinget. En hån imod borgerens demokratiske rettigheder.
Alt for mange politikere ignorere det faktum, at de er valgt til at repræsentere alle borgere i vores samfund, og at de har et ansvar overfor samfundets tilstand og sikkerhed.

BEVÆGELSENS 10 FØRSTE KRAV DAGEN EFTER VALGET ER:
Valgloven skal tilføres nye lovpligtige tilføjelser og ændringer.

  1. Det skal være slut med blokpolitikken.
  2. Alle partier skal samarbejde baseret på love og regler, der tilgodeser alle samfundslag.
  3. Det skal være det arbejde som partierne har udført i hele valgperioden, der danner grundlaget for begrundelsen af en valgstemme. Modsat de nuværende tilstande, hvor politikeres tre ugers ”usmagelige råben højt efter hinanden” og ofte løgnagtige og teatralske løfter, kun er baseret på at lokke borgeren til at træffe et valg baseret på et falsk grundlag.
  4. Bevidst og imod bedre viden at dække over de aktuelle tilstande i samfundet, skal straffes med henvisning til gældende lovparagraffer, om bedrageri, undergravende virksomhed og landsforræderi.
  5. Statslige og kommunalt ansatte skal ikke længere have særstatus i forbindelse med injurier og magtmisbrug begået imod en borger i det danske samfund.
  6. Der skal være tvungen oplysningspligt og ytringsfrihed for kommunale og statslige ansatte uden frygt for fyringer eller mobning.
  7. De enorme udgifter og de mange millioner af støtte kroner der er forbundet med valgkampagnerne, skal i stedet bruges på den sociale omsorg, skoler og daginstitutioner.
  8. Udgifterne på Christiansborg skal skæres betydeligt, og besparelserne i stedet bruges på at bevare og istandsætte landets sygehuse, ansætte flere medarbejdere i sygesektoren og forhøje lønningerne til sygehuspersonalet, som lider katastrofalt under de nuværende dårlige og urimelige arbejdsforhold, der igen betyder en væsentlig forringelse af behandlingen af de syge.
  9. Ældre mennesker skal respekteres og belønnes for et helt livs arbejde, som ligger til grund for videreudviklingen i vores samfund. Ældregenerationen skal ikke være en udskilt gruppe, men behandles på lige fod med alle andre aldersgrupper.
  10. Løbende og kortfattede referater skrevet på et forståeligt dansk om partiernes indsats i hele valgperioden skal være tilgængelige for landets borgere beskrevet elektronisk eller i medierne to uger før en udskrevet valgdato. Dette vil samtidigt betyde en kontrol af den siddende regering om, hvor mange af deres valgløfter er blevet opfyldt.

Spørgsmålet i medierne efter en politisk debat er altid: ”Hvem vandt”? Sandheden er, at det hver gang var SAMFUNDET der tabte !

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.